PRZYTULNE MIEJSCE
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

START

WYCIECZKI SZKOLNE

START

WCZASY DLA RODZIN

START

Wycieczki do Czech

Praga

Hradczany- Mala Starna-Most Karola- Stare Miasto-Plac Wacława.

Więcej na www.stanisz.pl

Skalne Miasto w Czechach

Adrspach- wędrówka przez Skalne Miasto.

Więcej na www.stanisz.pl