PRZYTULNE MIEJSCE
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

START

WYCIECZKI SZKOLNE

START

WCZASY DLA RODZIN

START

Fundusze UE - Realizowane projekty

„Wprowadzenie do działalności nowych usług celem utrzymania działalności na rynku lokalnym”
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie: 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP
Poddziałanie: 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny
(Schemat 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19)

Cel projektu:
Głównym cele projektu jest utrzymanie działalności wnioskodawcy na rynku, dzięki inwestycji w środki trwałe, która pozwoli wprowadzić do Firmy nowe w skali przedsiębiorstwa usługi, te z kolei umożliwią uzyskiwanie alternatywnych źródeł przychodów oraz pozwolą na zabezpieczenie podmiotu na wypadek nawrotu pandemii. Realizacja projektu jest odpowiedzią na wystąpienie na rynku negatywnych skutków COVID-19, poprzez inwestycje w środki trwałe, dzięki czemu Wnioskodawca zdywersyfikuje swoją działalności i wdroży do działalności nowe usługi.

Całkowite wydatki na realizację projektu:
Wydatki ogółem: 121 861,82 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 99 074,65 PLN
Dofinansowanie: 79 259,72 PLN

Termin realizacji projektu: 01/01/2022 r. – 31/12/2022 r.
www.mapadotacji.gov.pl