PRZYTULNE MIEJSCE
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

START

WYCIECZKI SZKOLNE

START

WCZASY DLA RODZIN

START

Regulamin
Obiektu Turystycznego "Chata Izerska"

Serdecznie witamy Państwa w naszej CHACIE IZERSKIEJ i życzymy miłego pobytu.

Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju, wypoczynku i bezpieczeństwu naszych gości.

1. Obiekt CHATA IZERSKA prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych, gastronomicznych oraz turystycznych.

2. Każdy KLIENT korzystający z usług naszego obiektu jest zobowiązany przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się, w sytuacjach wyjątkowych, do próśb właścicieli i pracowników obiektu.

3. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez KLIENTÓW zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

4. Wysokość opłat za pobyt w obiekcie oraz rodzaj świadczonych usług (w tym wyżywienie) określa CENNIK USŁUG CHATY IZERSKIEJ, znajdujący się na stronce www.chataizerska.pl.

5. Opłatę za pobyt oraz opłatę miejscową należy zapłacić gotówką lub kartą w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym w mejlu terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godz. 11.00.

6. KLIENCI obiektu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości KLIENT ma obowiązek okazania dokumentu tożsamości.

7. Doba hotelowa w obiekcie trwa od godz. 15.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

8. Wynajmując pokój KLIENT określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty minimum na 1 dobę. Przedłużenie pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia KLIENT powinien zgłosić pracownikowi do godz. 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.

9. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy, ani za znajdujące się w nich mienie KLIENTA.

10. Do obiektu można przyjechać z psem lub innym zwierzęciem domowym. Jednak KLIENT przywożący ze sobą psa lub inne zwierzę domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym KLIENTOM bądź właścicielom i pracownikom obiektu. W szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Zwierzę nie może może samo przebywać w pokoju, nie może samo biegać po obiekcie i w jego otoczeniu. Zwierzę powinno mieć własne posłanie. Pełną odpowiedzialność za szody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w obiekcie.

11. Za pobyt psa lub innego zwierzęcia w obiekcie pobierana jest opłata w wysokości określonej w CENNIKU USŁUG CHATY IZERSKIEJ. Opłata za pobyt zwierzęcia nie obejmuje jego wyżywienia. Pobyt innych zwierząt niż psy należy uzgodnić z właścicielem lub pracownikiem obiektu.

12. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju lub innych pomieszczeniach obiektu mienie KLIENTA.

13. W obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godz. 23.00- 7.00.

14. KLIENT może organizować uroczystości okazjonalne w wynajmowanym pokoju lub w sali kominkowej tylko po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela obiektu i w granicach czasowych określonych tą zgodą. KLIENT może spożywać własny alkohol tylko w pokoju. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia własnego alkoholu do sali kominkowej, dyskotekowej i na tarasy. Chata poleca piwka polskie i czeskie, które można zakupić w naszym barze (ok. 30 gatunków) oraz wina półłodkie i wytrawne oraz wino grzane.

15. KLIENT ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, kluczy obiektu, powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju, po wcześniejszej konsultacji z KLIENTAMI, zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

16. Od chwili otrzymania klucza do pokoju, pokój pozostaje do wyłącznego korzystania przez KLIENTA.

17. W związku z koniecznością przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach zakazuje się używania grzałek, kuchenek mikrofalowych, czajników bezprzewodowych, grzejników elektrycznych, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV, golarek, suszarek do włosów oraz urządzeń komputerowych.

18. W celu wynajęcia pokoju należy wcześniej dokonać mejlem rezerwacji terminu i pokoju. Adres mejlowy: biuro@chataizerska.pl.  Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wys. 40% ogólnej kwoty zamówienia, płatnej na konto właściciela PKO BP O/JELENIA GÓRA NR 18 1020 2124 0000 8402 0083 7310 z dopiskiem pobyt w Chacie Izerskiej w dn. ....

19. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.

20. Zadatek indywidualnego klienta przepada w całości w przypadku odwołania przez KLIENTA rezerwacji pobytowej. Jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu, po dokonaniu wpłaty zadatku, nie dokonujemy zwrotów.

21. Przy organizacji większych imprez wymagane jest uprzednie zawarcie umowy, określającej szczegóły zamówionej usługi.

22. W obiekcie zabronione jest:

 • zakłócanie spokoju, w tym głośne słuchanie muzyki, bez zgody właścicieli i pracowników,
 • zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami obiektu) w pokojach bez zgody właścicieli i pracowników,
 • zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, właściciele i pracownicy mogą bowiem odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę,
 • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
 • wnoszenie sprzętu narciarskiego i rowerów do pokoi. Obiekt posiada miejsce na przechowywanie takiego sprzętu,
 • pozostawianie dzieci bez nadzoru, szczególną ostrożność prosimy zachować na tarasach, przy ognisku oraz na mini placyku zabaw,
 • w obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Opłata za palenie w pokojach wynosi 300złos. (pranie, firan, zasłon, kołder, poduszek). Palenie dozwolone jest na zewnątrz, przed budynkiem, w miejscu do tego przeznaczonym. Prosimy o niepalenie w pokojach świeczek,
 • w obiekcie obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i picia własnego alkoholu. Mozna wnieść i degustować własny alkohol, pod warunkiem wykupienia tzw. "korkowego", czyli beczki piwa polskiego lub czeskiego niepasteryzowanego 30 litrów,
 • naklejanie haczyków, rysowanie ścian, obrazów, niszczenie, rysownie łóżek, okien, parapetów, szaf itp,
 • przetrzymywanie w pokojach naczyń z jadalni i kufli z baru.

23. Opiekunowie grup są zobowiązani do zapoznania swoich podopiecznych z regulaminem oraz zasadami korzystania z obiektu. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej 1 opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.

24. CHATA IZERSKA odmówi zakwaterowania osobom:

 • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

25. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu, bez zwrotu kosztów.

26. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane zostaną przez 14 dni, a następnie zniszczone.

27. Świadczymy usługi zgodnie z ustawą o usługach turystycznych oraz na podstawie aktów wykonawczych do ww. ustawy i w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, prosimy KLIENTÓW o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych (z powodu siły wyższej np. przerwy w dostawie prądu, gazu czy wody).

28. Regulamin obiektu zostaje wywieszony w obiekcie w celu zapoznania się przez KLIENTA przy zameldowaniu , na tablicy informacyjnej oraz w pokojach.

29. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez właścicieli i pracowników obiektu i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2022 roku

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym pensjonacie.

Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia CHATY IZERSKIEJ.