PRZYTULNE MIEJSCE
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

START

WYCIECZKI SZKOLNE

START

WCZASY DLA RODZIN

START

Praga

Hradczany (katedra św. Vita, Zamek Praski, Pałac Prezydencki, Złota Uliczka)- Mala Strana (Dzielnica Ambasad, Parlament Czech, kościół św. Mikołaja)- Most Karola i Wyspa Kempa- Stare Miasto (rynek i ratusz z zegarem ORLOY)- Plac Wacława- czas wolny.

Więcej na www.stanisz.pl